Start with Why !

Voor de uitspraak van vorige week, werkte ik een post voor de 5-dagen Facebook challenge van Zeker Van Haar Zaak met Gerrit Vromant wat verder uit.

Toen al wou ik terugkomen op dit boek: ‘Start with Why’ van Simon Sinek waarin ik net gestart was.

Ik had er al veel over gehoord en kwam al voorbij onderstaand TEDx filmpje op LinkedIn en You Tube.

 

In het filmpje zie je zijn ‘Golden Circle’. Dit is zijn theorie die uitlegt waarom sommige bedrijven, personen succesvol zijn en blijven.

 

Start with Why - Golden circle

 

Succesvolle mensen starten van binnen naar buiten, eerst met ‘waarom’ dan ‘hoe’ en dan ‘wat’. De meeste mensen doen blijkbaar net het omgekeerde. Wat je doet is volgens Simon Sinek net het bewijs van wat je gelooft !

Tiens, dat is zoals beslissen waarover schrijven op een blog. Zelf heb ik niet vastomlijnd waarover we het hier allemaal willen hebben. Wel weet ik dat ik kennis wil delen en zo veel mogelijk zelf wil leren uit de interactie met jullie !

Ik moet toegeven, ik vind dat er heel wat in zit en ik snap waarom we er meer en meer over horen. Let op, dit is eigenlijk niet nieuw, bovenstaand filmpje is 7 jaar oud!

Vooral het deel waarin hij zegt dat we het moeilijk hebben om ‘het waarom’ uit te leggen net omdat het over gevoelens gaat, terwijl ‘hoe’ en ‘wat’ wel perfect in woorden uit te drukken is.

 

Waarom verschenen er 250.00 mensen voor de speech van Martin Luther King, in een tijd zonder sociale media, zonder mails, … ? Kwamen die mensen voor hem ? Neen, ze kwamen voor zichzelf omdat ze zelf geloofden in een beter Amerika. Hij inspireerde die mensen en ze volgden hem omdat ze dat zelf wouden voor zichzelf, niet voor hem !

Een ander voorbeeld dat Simon Sinek aanhaalt, is het voorbeeld van Apple. Apple profileert zich niet als een pc-bedrijf zoals sommige van zijn concurrenten. Daardoor beperkt Apple zichzelf ook niet en houdt het massa’s mogelijkheden open ! Het spreekt dan ook mensen aan die verder willen kijken dan het bestaande en durven gaan voor nieuwe, gekke combinaties. Want, eerlijk gezegd bepaalde technologieën bestonden reeds, alleen heeft Apple fantastische manieren gevonden om ze toe te passen !

Weet jij ‘waarom’ voor jouw zaak ? Durf jij verder te denken ?

 

[bol_product_links block_id=”bol_58a592349bb67_selected-products” products=”1001004011457288″ name=”Startwithwhy” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

 

One Response

  1. Gerrit 18 februari 2017

Voeg Reactie Toe