De ‘growth mindset’ – waarom ik mijn dochter nooit zal vertellen dat zij slim is.

Meisje dat kijkt naar een afbeelding van een brein met een growth mindset

Onlangs heb ik bewust onderzoek in de praktijk gebracht waar ik de afgelopen jaren over had gelezen: ik besloot mijn dochter niet meer te prijzen voor mooie resultaten in activiteiten en schoolvakken waar ze al goed in was, maar enkel nog als ze volhardde in dingen die ze moeilijk vond, zoals cello.

Ik vertel haar dat haar hersenen groeien door te worstelen met moeilijke dingen. Onderzoekers weten al langer dat de hersenen zich gedragen als een spier; dat hoe meer je ze gebruikt, hoe meer ze groeien. Ze hebben ontdekt dat neurale netwerkverbindingen zich het meest vormen en verdiepen wanneer we fouten maken bij het uitvoeren van moeilijke taken in plaats van herhaaldelijk succes te hebben met eenvoudigere opdrachten. Wat dit betekent, is dat onze intelligentie niet vaststaat, en de beste manier om onze intelligentie te laten groeien, is om taken uit te voeren waarin we uit onze “comfort zone” treden en kunnen worstelen en falen.

Fixed Mindset

Negentiende-eeuwse wetenschappers, waaronder Alfred Binet, trachtten om de menselijke cognitieve vaardigheden te classificeren en te begrijpen. Zij gingen ervan uit dat talent en intelligentie grotendeels aangeboren vaardigheden waren. Met de ontwikkeling van de eerste IQ-testen heeft Binet de basis gelegd voor een methode voor het rangschikken van de intelligentie van sollicitanten en schoolkinderen. Als je ervan overtuigd bent dat je geboren wordt met je basiskwaliteiten zoals intelligentie of talent, dan heb je een zogenaamde ‘fixed mindset’. “Ik heb geen aanleg voor wiskunde” – “Ik ben geen talenknobbel. “

Growth Mindset

Mensen met “growth mindsets” geloven dat bekwaamheid en intelligentie kunnen toenemen door inspanning, proberen en falen. Dweck ontdekte dat mensen met een vaste mindset de neiging hadden hun inspanningen te concentreren op taken waarbij ze een grote kans van slagen hadden en dat ze taken vermeden die moeilijker waren, wat hun leren beperkte. Mensen met een ‘growth mindset’ omarmden echter uitdagingen en begrepen dat vasthoudendheid en inspanning hun leerresultaten konden veranderen.

If parents want to give their children a gift, the best thing they can do is to teach their children to love challenges, be intrigued by mistakes, enjoy effort, and keep on learning. That way, their children don’t have to be slaves of praise. They will have a lifelong way to build and repair their own confidence.”

Carol Dweck

Kleine aanpassingen aan communicatie

Dweck en anderen hebben aangetoond dat zelfs kleine veranderingen in de communicatie of schijnbaar onschadelijke opmerkingen langdurige implicaties kunnen hebben voor iemands denkwijze. Het loven van het proces (“Ik vind het echt knap hoe je niet opgegeven hebt tot je dat lied kon spelen”) versus het prijzen van een aangeboren eigenschap of talent (“Jij bent echt goed in wiskunde – waarom doe je niet mee aan een Olympiade?” is een manier om een ​​’growth mindset’ te versterken, en de inspanning te erkennen. Door de nadruk te leggen op de inspanningen van het kind, zorg je er ook voor dat ze geen faalangst ontwikkelen doordat ze bang zijn om bij een mindere prestatie hun status, hun etiket (slim in wiskunde, goed in talen, schrijfster) te verliezen in de ogen van hun omgeving.

Daarom zal ik mijn dochters nooit vertellen dat ze slim zijn, en krijgen ze ook geen beloning voor een mooi rapport. Enkel hun inspanningen tellen. Zo worden ze enerzijds beloond om risico’s te nemen en nieuwe dingen uit te proberen, maar leren ze ook volharden wanneer de uitdaging die ze zijn aangegaan of een schoolvak toch nét iets moeilijker lijkt dan verwacht.

En wat dan met Kerntalenten?

Betekent dit dat onze kinderen allemaal wiskundigen of talenknobbels kunnen worden, zolang ze maar voldoende hun best doen? Nee, daar geloof ik niet in. Onze lichamen zijn uniek, en daarmee ook onze hersenen. Maar ik geloof wel in het belang van doorzettingsvermogen en durf bij het ontwikkelen van talenten. Ik kan me dan ook vinden in het betoog van Danielle Krekels, wanneer ze uitlegt hoe KernTalenten probleemloos verenigbaar zijn met een growth mindset. Haar artikel kan je hier lezen.

Meer weten over de ‘growth mindset’?

Tips voor ouders: https://www.mindsetworks.com/parents/growth-mindset-parenting

Ted Talk van Carol Dweck :

Enkele boeken die ik iedereen aanbeveel:

De Bestseller van Carol Dweck! Deze bestaat ook in het Nederlands, naast de originele versie in het Engels:

Een boek voor perfectionistische kinderen (van 5 tot 7 jaar):

No Responses

  1. Pingback: Boeken gelezen in 2019 - Bijengezoem 10 november 2019

Voeg Reactie Toe