Verdwaald in mijn leven

Een paar jaar geleden vond ik dat mijn leven in een sleur terechtgekomen was, vooral op het werk dan.  Ondertussen is er nog steeds niets gewijzigd, maar heb ik een aantal paden bewandeld op weg naar iets nieuws.

Gedachten over mezelf

Ongeveer 15 jaar geleden was ik een tijdje werkloos en richtte ik me tot de VDAB voor het volgen van een workshop. Wat bleek?  Wanneer ik vertelde over mijn kwaliteiten en kennis, zei ik steeds dat ik wel ‘dacht’ dit of dat te kunnen, maar erg overtuigd klonk ik blijkbaar niet.   Andere cursisten verkondigden met stelligheid dat ze dit of dat konden! Blijkbaar een wereld van verschil.  Of hoe iemand super-onzeker kan zijn en er niet meer in slaagt om te weten wat ze kan of niet.
De begeleidster vond dat ik zinnige dingen vertelde en geloofde dat alles waar ik aan dacht, wel degelijk zou aankunnen, gebaseerd op mijn werk-en levenservaring.  Terwijl ik zelf zocht naar houvast, geloofde zij wel in mijn kunnen.

Van freelancer naar werknemer

Veel vijven en zessen later, werd ik zelfstandige en rolde ik een bedrijf binnen als freelance lesgever. Enkele maanden later, waren mijn opdrachtgevers zo tevreden dat ze me als werknemer wilden aannemen en  ik ging er graag op in.
Ideaal, want die dag werd mijn ‘toekomstige’ man zelfstandig IT consultant, en switchten we dus samen van werkstatuut. Ineens stond er ‘business process architect’ op mijn visitekaartje. Een jaar nadien raakten we getrouwd en vervolgens kregen we twee fantastische dochters. En bleef ik dus dezelfde job uitoefenen, weliswaar om meer bedrijven te ondersteunen, zelden de kans om zelf een cursus te gaan volgen.

Levenslang leren

En dus zocht ik weer naar hulp. Ditmaal ging ik loopbaanbegeleiding volgen bij een lokale organisatie. Maar ook dit keer had ik het gevoel dat ik volgens hen alles aankon en dat ze naar me opkeken vanwege mijn diploma. Ik maakte een plan om iets te veranderen.
Ik had het gevoel niets meer bij te leren, terwijl ik dat zo fijn en belangrijk vind. Dus vatte ik zowaar het idee op dat het onderwijs wel iets voor mij zou zijn en schreef me in voor de specifieke lerarenopleiding (te combineren met een 4/5 job wegens ouderschapsverlof, twee kindjes …).
Helaas, meer dan 20 jaar uit de middelbare school bleek niet zo ideaal om mijn zelfvertrouwen op te krikken en voor klassen pubers wiskunde of materiaalkunde uit te leggen.
Het volgen van de lessen aan mijn geliefde unief was wel super, ik genoot met volle teugen van die paar uren per week waarin ik zelf mocht luisteren en iets bijleren. De stages en werkjes daarentegen waren hard labeur en mijn parate kennis bestoft. Toch haalde ik mijn lerarendiploma 2014.
En nu ?
Hoe fijn ik het ook vind om les te geven aan collega’s, en hoe leuk het ook zou zijn om mijn kinderen mee te pakken naar een goede school (één van de redenen die mij naar het onderwijs dreven, dan kon ik zelf de school kiezen zonder hiervoor ideologische gevechten te moeten leveren met mijn echtgenoot) en tijd te hebben voor hen, toch is dat niet voldoende om mijn ontslag te geven en resoluut mijn leven om te gooien.
Daarnaast ben ik nogal loyaal tegenover mijn werkgever, mijn software-gebruikers …
Hard werken om een goed diploma te behalen en dan volledig de mist in gaan…  Ik heb het gevoel verdwaald te zijn in mijn eigen leven.
Veel lezen, nadenken … misschien moet ik toch nog eens loopbaanbegeleiding (op niveau) proberen ?
Doordat ik dus al zo’n loopbaancheques heb opgebruikt, vrees ik dat het een beetje kostelijk zal worden. Hoe dan ook , ik zal het nog altijd zelf moeten doen !

Loopbaanbegeleiding

In mijn omgeving zie ik een aantal toffe dames die goed bezig zijn, ik zou eens met hun tips aan de slag moeten:
– Els Deboutte met Make me fly
– Annelies Quaegebuer met A-Lissome
– Lien De Pau met Zeker van haar zaak
– Nicole Wellens bij The Coaching Square
– De KernTalentenanalisten van CoreTalents
 
Wat is jouw ervaring met loopbaanbegeleiding ? Heeft het je echt geholpen? Ik lees het graag in je reactie.

Update 2019

Verdwaald in mijn leven, meer dan ééns…

Er is heel wat gebeurd sinds deze post. Mijn job verdween en ik zocht en vond mezelf opnieuw in een bijberoep en een promotie op mijn werk. Een enorme rollercoaster aan emoties die uitmuntte in een positieve golf die blijft rollen.
Hoe ik vorig jaar aan de slag ging op een nieuw departement, schreef ik in deze post.

Voeg Reactie Toe