Studeren in het buitenland: en nu nog de juiste studiekeuze!

Studiekeuze bij studeren in het buitenland

In een vorige blogpost hadden we het er al over: als zoon of dochter in het buitenland wil studeren, is het absoluut noodzakelijk vroeg (liefst twee jaar van tevoren)  te starten met de voorbereidingen, want zodra je de landsgrenzen oversteekt, beland je in een onvoorstelbaar kluwen van studierichtingen en instellingen.

Voor welk land, welke universiteit en welke studierichting kies je?  Hoe lang wil je in het buitenland studeren en wat is het diploma waard in België en in de wereld?

Op 1 september 2004 is de bachelor-masterstructuur, ook wel bama-structuur genoemd, ingevoerd in het hoger onderwijs in Vlaanderen.  Dit is een uitwerking van afspraken die 29 Europese landen in 1999 in het kader van het Bolognaproces hebben gemaakt om te komen tot één Europese hoger onderwijssysteem. Hierbij is het onderwijssysteem gebaseerd op drie graden:

  1. Bachelor,
  2. Master
  3. Doctor of Philosophy (PhD).

In Vlaanderen wordt een onderscheid gemaakt tussen professionele bacheloropleidingen, die worden onderwezen op de hogescholen, en academische bachelor- en masteropleidingen, die worden aangeboden door universiteiten.

In het buitenland valt dit onderscheid tussen professionele en academische bachelor weg, en bepaalt de interne ranking van de universiteit het gewicht van het bachelordiploma.

Lokale bedrijven, maar ook internationale bedrijven met ervaring in het recruteren van internationale kandidaten, hanteren een ranking van de universiteiten, al dan niet aangepast per vakgebied om te bepalen hoeveel een bepaald diploma waard is.  Het diploma is natuurlijk niet het enige selectiecriterium,  en andere factoren zoals werkervaring en talenkennis spelen ook een belangrijke rol.

Het is daarom belangrijk dat je weet hoe het zit met de reputatie van de universiteit, de mogelijkheden die de universiteit biedt om werkervaring op te doen, en alle extra’s (zoals een extra taalcursus) bovenop de studie. 

 

Houd bij de studiekeuze rekening met de studieduur en de organisatie van de studie!

De studieduur van een bachelor verschilt van land tot land: zo duurt een academische bacheloropleiding in Schotland en in de VS 4 jaar, tegenover drie jaar voor  een gelijkaardige bacheloropleiding in Engeland of Belgie.   Vaak bieden universiteiten ook een optioneel extra jaar aan, binnen de bachelorstudie.  Het gaat dan om een jaar (onbetaalde) stage, typisch na het tweede jaar bachelor, vaak bij een internationaal bedrijf.  Andere universiteiten hebben een uitwisselingsovereenkomst met een buitenlandse universiteit, en bieden de studenten de mogelijkheid een deel van de cursussen aan die zusteruniversiteit te volgen. Zo biedt de universiteit van Cardiff zijn psychologiestudenten de mogelijkheid een jaar in Hongkong te studeren, voor de echte wereldreizigers onder de studenten een heel aantrekkelijke optie!

Naast studieduur kan ook de studie-aanpak verschillen.

Cambridge en Oxford gaan er prat op dat hun studenten in kleine groepjes (vaak minder dan vijf studenten) les krijgen.  Elke week krijgen de studenten een vraagstuk of opdracht, waar ze individueel moeten aan werken, en die in de volgende bijeenkomsten wordt besproken – O wee, de student die zijn werk niet heeft bijgehouden, en niet weet waar de klepel hangt!

Sommige universiteiten zijn georganiseerd per trimester of semester, die  afgesloten worden met examens voor elk vak, andere universiteiten beperken de examens dan weer tot jaarlijkse vakexamens.
Weer andere universiteiten leggen de nadruk sterker op projectwerk, persoonlijke analyses en onderzoek, en tellen de eindexamens maar voor een beperkt percentage mee in het jaarresultaat.

Waar beginnen?

Enkele interessante websites die kunnen helpen bij de studiekeuze zijn:

Voor een eerste kennismaking met het aanbod aan opleidingen, is de studieportal heel handig.  Dit is een Engelstalge website met een handige zoekmachine voor bachelor, master en korte opleidingen, waar je op kan filteren.

Voor Groot-Brittanie biedt het platform futurelearn een heel interessante inleiding in het aanbod van opleidingen in de UK.

Een blik op de rankings:

De QS University Rankings  is een jaarlijkse ranglijst van universiteiten gerangschikt op onder meer de kwaliteit van het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek aan die instellingen.  De ranglijst wordt beschouwd als een van de drie invloedrijkste en meest vooraanstaande ranglijsten van universiteiten, naast de Academic Ranking of World Universities (Shanghai-ranglijst) en Times Higher Education World University Rankings.

 

 

Toelatingseisen…

In tegenstelling tot het Vlaamse hoger onderwijs, is een diploma secundair onderwijs in het buitenland niet voldoende om aan een universitaire studie te beginnen.

Elke universiteit stelt bijkomende toelatingsvoorwaarden, zoals onder andere een taalproef Engels, behaalde resultaten in het secundair onderwijs, aantoonbare werkervaring als vrijwilliger of jobstudent of soms zelfs bijkomende toelatingsexamens wiskunde of wetenschappen.

En steeds… een formele aanvraag vooraleer de deadline voor internationale studenten verstreken is…

Aan de slag dus!

 

Voeg Reactie Toe